Activiteitenkalender

April, mei en juni 2020
"Expositie schilderdocente Jantina Boelens"
Eerste vrijdag van de maand
"Spelletjesinloop"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Tot en met april 2020
"Bijeenkomsten Klimopgroep"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"

Comité van Aanbeveling

Hieronder treft u een lijst met namen van mensen die het Toon Hermans Huis Ede een warm hart toedragen:

Mw. dr. C.A. Leijdens, arts, gepensioneerd huisarts .

Professor dr. K. Vissers, Hoogleraar Palliatieve Zorg UMC Radboud en Radboud Universiteit Nijmegen .

Dr. W.K. de Roos, Oncologisch Chirurg Ziekenhuis Gelderse Vallei

Mw. dr. B.M. Pluim, Sportarts / bondsarts KNLTB .

Dr. A. Baars, Internist-oncoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei .

Mw. drs. J.P.M. Oostveen, Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei .