Activiteitenkalender

Vanaf heden
"Expositie Henrike van de Kraats"
Elke derde vrijdag van de maand
"Kleuren voor volwassenen"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Elke dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
"Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur"

Comité van Aanbeveling

Hieronder treft u een lijst met namen van mensen die het Toon Hermans Huis Ede een warm hart toedragen:

Mw. dr. C.A. Leijdens, arts, gepensioneerd huisarts .

Professor dr. K. Vissers, Hoogleraar Palliatieve Zorg UMC Radboud en Radboud Universiteit Nijmegen .

Dr. W.K. de Roos, Oncologisch Chirurg Ziekenhuis Gelderse Vallei

Mw. dr. B.M. Pluim, Sportarts / bondsarts KNLTB .

Dr. A. Baars, Internist-oncoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei .

Mw. drs. J.P.M. Oostveen, Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei .