Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (Netwerk PZGV) is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei. Het Netwerk is ontwikkeld om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. De netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de regio. 

Hoewel nog steeds op afstand proberen we als Netwerkpartners met de artikelen in onze gezamenlijke nieuwsbrief de praktijk van de palliatieve zorg wel iets dichterbij en bij elkaar brengen. In deze nieuwsbrief veel aandacht voor allerlei vormen van aandacht, begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers en professionals aan mensen in de palliatieve levensfase.