Activiteitenkalender

Oktober en november 2018
"Bijeenkomsten Klimopgroep"
maandag 29 oktober 2018
"Creatieve workshop sieraden maken"
September en oktober 2018
"Exposities in De Open Hof en Gezondheidscentrum Veldhuizen"
Vanaf oktober 2018
"Mindfulness bij kanker"
Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
"Toon Tuin bij Tuinenpark De Koekelt"

Links

Onderstaand vindt u een aantal, voor u wellicht relevante, links:

Patienten verenigingen

www.kwfkankerbestrijding.nl   Website van het KWF, waarop een groot aantal vragen rond ziekte en bijverschijnselen worden toegelicht.
www.kankerpatient.nl   Deze site biedt lotgenoten contacten en informatie rond pantienten organisaties van verschillende vormen van kanker.
www.ikc.nl   Website van het integrale kanker centrum. Het IKC houdt zich bezig met o.a. richlijnen voor palliatieve zorg, onderzoek, scholing, etc.
www.borstkankervereniging.nl   Website van de Borstkanker Vereninging Nederland.
www.ipso.nl   De Instellingen PsychoSociale Oncologie is de koepelorganisatiewaartoe THHE ook behoort
www.luisterlijnpalliatievezorg.nl   Een informatieve site voor patient en vrijwilliger
     
Specifieke onderwerpen

 
www.pinkribbon.nl   Een site met veel aandacht voor borstkanker.
www.netwerkpalliatievezorg.nl   Site met veel informatie over belangrijke organiaties voor mensen met een levensbedreigende ziekte in de regio Gelderse Vallei.

www. breiboezem.nl

  Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn door borstkanker (of gendrager zijn) en een borstamputatie hebben ondergaan (Boezemdraagsters), GRATIS te voorzien van gebreide borstprothese(s).
     
     
     
www.gezin-en-kanker.nl   Informatie over kanker binnen het gezin voor ouders, kinderen en zorgverleners. Of deze site staat veel informatie over de impact van kanker op het gezinsleven.
     
www.stap.nu   Stap.nu Re-integratie en Counseling is gespecialiseerd in het thema Kanker & Werk. Stap.nu heeft een landelijk dekkend netwerk aan ervaringsdeskundigen
www.kika.nl   De stichting KIKA heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Inloophuizen

 
     
www.toonhermanshuis.nl   Site van de verzamelde Toon Hermans inloophuizen in Nederland.
www.taborhuis.nl   Centrum voor begeleidng van mensen met kanker en hun omgeving in Nijmegen.
www.ingeborgdouwescentrum.nl   Centrum voor psycho-sociale hulp voor mensen met kanker en hun omgeving in Amsterdam.