Activiteitenkalender

Tot en met oktober 2020
"Expositie schilderdocente Jantina Boelens"
Elke derde vrijdag van de maand
"Kleuren voor volwassenen"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Elke dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
"Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur"

Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen. 

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

De confrontatie met kanker zet je wereld op z'n kop en roept veel vragen en emoties op, zowel bij de patiënt als bij diens naasten. Je dagelijkse leven verandert ingrijpend en de relatie met je dierbaren kan onder druk komen te staan. Ook na afloop van de behandeling wordt het leven voor veel mensen niet meer zoals het was. Veel ex-patiënten hebben last van vermoeidheid, concentratieverlies, angst voor terugkeer van de ziekte.


Psychosociale zorg richt zich nadrukkelijk niet op de medische kant van kanker maar focust op de kwaliteit van leven. Wat kwaliteit van leven inhoudt, verschilt voor ieder persoon en op elk moment. De een heeft behoefte aan een luisterend oor, ontspanning en afleiding, de ander zoekt antwoord op vragen rondom zingeving. Psychosociale zorg is beschikbaar in alle fase van het ziekte-, herstel- of acceptatieproces. In het overzicht van deelnemende organisaties zie je waar je terecht kunt voor ondersteuning. Of kijk op de interactieve landkaart voor open dagen in jouw buurt.

Bron: IPSO

www.wereldkankerdag.nl