Activiteitenkalender

Tot en met september 2020
"Expositie schilderdocente Jantina Boelens"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"
Tot en met juni 2020
"Bijeenkomsten Klimopgroep"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Elke dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
"Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur"

Samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei

Het Toon Hermans Huis Ede werkt samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei door de inzet van gastvrouwen- en heren in het Oncologisch Centrum en op de oncologische afdelingen in het ziekenhuis. Onze vrijwilligers ontvangen patiënten of gaan bij hen langs op de afdeling. Zij gaan met patiënten in gesprek als zij dat wensen en geven hen de brochure van ons inloophuis waarbij ze vertellen over de activiteiten van het Toon Hermans Huis Ede.

Om het aanbod op alle gebieden zo actueel mogelijk te houden, werkt het Toon Hermans Huis Ede tevens nauw samen met in de regio bekende zorginstellingen en het Netwerk Palliatieve Zorg, regio Gelderse Vallei.

----------------------------------------------------------------------------

De Edese Post, 19 maart 2014

 

---------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 11 maart 2014 heeft de officiële opening van het Oncologisch Centrum in de vleugel van ZGV plaatsgevonden. Commissaris van de Koning van Gelderland Cornelis Cornielje verrichtte de openingshandeling. Drijvende kracht achter de nieuwe vleugel van ZGV dr Eijo Balk werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

    

-----------------------------------------------------------------------------

4 februari 2014 Wereldkankerdag in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Informatiestand over bijzondere kankerzorg

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is er ter gelegenheid van Wereldkankerdag een informatiestand over bijzondere zorg bij kanker. In de hal van het oncologisch centrum, in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis, staan zorgverleners klaar om vragen te beantwoorden. Het gaat over bijzondere, extra zorg voor patiënten met kanker, zoals psycho-sociale zorg en uiterlijke verzorging.

Op dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Internationaal zijn er vele activiteiten om over de ziekte geïnformeerd te worden. Op veel plekken staan de deuren van inloop-centra en psycho-oncologische centra open voor iedereen die, op welke manier dan ook, met kanker te maken heeft (gehad).

Psycho-sociale zorg

Het thema van Wereldkankerdag is psycho-sociale zorg en de informatiestand in het ziekenhuis is hierop ingericht. Veel patiënten met kanker ondervinden naast hun fysieke klachten ook emotionele problemen en bijvoorbeeld angst, stress of depressieve gevoelens. In verschillende fasen van de ziekte en behandeling doen zich verschillende psycho-sociale problemen voor. Begeleiding en zorg van een medisch psycholoog of gespecialiseerde verpleegkundige kunnen dan helpen.

Kom naar de informatiestand

Op dinsdag 4 februari van 10.00 tot 14.00 uur zijn een psycholoog en een verpleegkundig consulent aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Bij de stand is ook een schoonheidsspecialiste aanwezig. Zij geeft tips en adviezen voor de uiterlijke verzorging tijdens de behandeling van kanker. Soms kan iemands uiterlijk behoorlijk veranderen door de ziekte zelf of door de behandeling. De ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk patiënten vaak een beter gevoel geeft.

---------------------------------------------------------------------------

Opening polikliniek en dagbehandeling Oncologie.

Ede, 2 december 2013

Vandaag heeft de opening van de polikliniek en de dagbehandeling Oncolgie in de nieuwe vleugel van Ziekenhuis Gelderse Vallei plaatsgevonden. Zorgmanager Petra Edelman: "In het Oncologisch Centrum staat niet het specialisme maar de patiënt centraal."

 

----------------------------------------

De Gelderlander, 23 november 2013. Onze gastvrouw in ZGV Gera Kroeze staat met een interview in de krant

-----------------------------------------------------------------------------

Vrijwilligers THHE maken kennis met Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ede, 30 oktober 2013

Alweer bijna een jaar geleden is het Toon Hermans Huis Ede begonnen met het werven van vrijwilligers zodat we, net als in ons Toon Hermans Huis zelf, ook in het nieuwe Oncologisch Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) voor u aanwezig kunnen zijn.  Op woensdag 30 oktober 2013 was het eindelijk zover.

Bijna alle nieuwe vrijwilligers van ons Toon Hermans Huis, zo’n 45 dames en 1 heer, mochten een kijkje nemen op hun toekomstige werkplek. Nadat we in de grote nieuwe hal van het ziekenhuis hadden verzameld namen we de lift naar de eerste verdieping waar onze vrijwilligers werden ontvangen met koffie, thee en een koekje.

Petra Edelman, zorgmanager ZGV, heette allen welkom. Zij gaf tekst en uitleg over hoe zij de toekomstige werkzaamheden van de vrijwilligers ziet. Zij vertelde ook dat het ziekenhuis heel trots is op het nieuwe Oncologisch Centrum. Het zou wennen worden voor eenieder, niet alleen voor de nieuwe vrijwilligers maar ook voor het personeel van het ziekenhuis dat er gaat werken. Tevens maakten we kennis met Marieke Hartsuiker, de coördinator van alle vrijwilligers ZGV.

In een korte vragensessie bleek dat er nog  niet op elke vraag een antwoord was.  De eerste tijd zal eenieder zijn plekje en zijn bezigheden moeten vinden.

Met een rondleiding door het nieuwe centrum, kleurstelling wit met paarse accenten en veel glas, werd de kennismaking met de nieuwe werkplek afgesloten.