Activiteitenkalender

April, mei en juni 2020
"Expositie schilderdocente Jantina Boelens"
Eerste vrijdag van de maand
"Spelletjesinloop"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Tot en met april 2020
"Bijeenkomsten Klimopgroep"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"

Thema-avond ‘Wegwijs in de palliatieve zorg’

Woensdag 17 april 2013

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseerde woensdag 17 april in samenwerking met het Toon Hermans Huis Ede een thema-avond ‘Wegwijs in de palliatieve zorg’. De avond begon om 19.30 uur. Voor de pauze vertelden twee leden van het verpleegkundig technologie team van Icare, Aline Woudenberg en Jenny van de Werf, over de mogelijkheden in de thuiszorg, reguliere zorg en de zorg van het verpleegkundig team. Daarnaast gingen zij  in op de feiten en fabels over morfine en leggen uit wat palliatieve sedatie en euthanasie is. Na de pauze gaf Lucy den Ouden, verpleegkundige en leidinggevende bij Hospice Ede, een presentatie over de mogelijkheden in onze regio als ervoor wordt gekozen om niet thuis te overlijden.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Vaak zijn er vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg. De zorg is erop gericht om een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Veel mogelijkheden
Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Niet alleen voor lichamelijke problemen, zoals pijn, maar ook voor problemen op psychologisch, sociaal en spiritueel terrein, die aan het einde van het leven kunnen optreden. Daarvoor zijn de afgelopen jaren meer mogelijkheden ontwikkeld dan veel mensen weten, zowel thuis als in gespecialiseerde voorzieningen. Overal moet de kwaliteit van leven en de keuzevrijheid centraal staan.