Activiteitenkalender

Tot en met oktober 2020
"Expositie schilderdocente Jantina Boelens"
Elke derde vrijdag van de maand
"Kleuren voor volwassenen"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Elke dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
"Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur"

Thema-avond Palliatieve sedatie en euthanasie

Woensdag 4 oktober 2017

Gabrielle Hartman heeft op een duidelijke manier verteld over het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie.

Het doel van palliatieve sedatie is het lijden verlichten en het doel van euthanasie is het lijden opheffen. Er zijn voor beide methodes duidelijke voorwaarden geformuleerd. En voor euthanasie zijn juridische regels vastgelegd. Palliatieve sedatie valt onder gewoon medisch handelen. Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn verlaagd en bij euthanasie wordt het leven beëindigd.

Over het algemeen speelt de huisarts een grote rol hierbij. Euthanasie is altijd op duidelijk verzoek van de patiënt. De huisarts is niet verplicht dit verzoek in te willigen. De patiënt zal zich dan tot een andere arts moeten wenden.

De ruim 35 toehoorders van deze thema-avond waren merkbaar onder de indruk van het duidelijke en verhelderende verhaal van Gabrielle.   

 

--------------------------------------------------

In ons Toon Hermans Huis Ede vindt woensdag 4 oktober aanstaande een thema-avond plaats over de onderwerpen palliatieve sedatie en euthanasie. Deze avond wordt verzorgd door huisarts en kaderhuisarts Gabrielle Hartvelt. Tevens is zij werkzaam voor het IKNL als consulent palliatieve zorg en in Hospice De Olijftak in Ede. Gabrielle Hartvelt geeft uitleg over de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie waarna uiteraard gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Deze thema-avond begint 4 oktober om 20.00 uur. Onze deur gaat om 19.30 uur open. De toegang is gratis.

Voor informatie en aanmelden: 06-22161969 of via info [at] toonhermanshuisede.nl