Activiteitenkalender

Tot en met december 2019
"Expositie van Mike Robbertsen"
Tot en met december 2019
"Bijeenkomsten Klimopgroep"
Maandag 25 november 2019
"Workshop schilderen met structuurverf"
Maandag 16 september en 28 oktober 2019
"Creatieve workshops speksteen bewerken"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"

Thema-avond "Prostaatkanker en hoe verder"

Dinsdag 8 oktober 2013

Het Toon Hermans Huis Ede organiseerde dinsdag 8 oktober een thema-avond ‘Prostaatkanker en hoe verder’.

De spreker van deze avond was verpleegkundig specialist Urologie Marita van den Berg. Omdat in de praktijk blijkt dat bezoekers van inloophuizen vaak vragen hebben aan de vrijwilligers was de Prostaatkanker Stichting (PKS) aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. De PKS gaf geen medisch advies, maar een antwoord uit eigen ervaring. Alle aspecten waren bespreekbaar. Een grote angst van mannen met prostaatkanker is om impotent of incontinent te worden. Door er over te praten wordt een taboe doorbroken. 

De Prostaatkanker Stichting is een vrijwillige organisatie van ongeveer 70 vrijwilligers en stelt zich ten doel om informatie te verstrekken, de belangen van patiënten en hun naasten te behartigen en het contact onder lotgenoten te bevorderen. De missie van PKS is goede psychosociale zorg, aandacht voor kwaliteit van leven, gespecialiseerde behandelklinieken en patiënten mondiger maken. Op de website www.prostaatkanker.nl staan de activiteiten van de PKS vermeld.