Overslaan en naar de inhoud gaan

Brancheorganisatie IPSO heeft in 2012 een klachtenregeling vastgesteld voor gasten van bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra. Het Toon Hermans Huis Ede conformeert zich aan deze klachtenregeling.

Hoe gaan wij om met klachten?

Externe klachten:

Klacht van een gast:

 • In eerste instantie heeft het altijd de voorkeur dat de klacht - indien het een persoon betreft - direct met de betrokkene zelf wordt besproken.
 • Indien dit moeilijk ligt, kan de gast zich wenden tot de coördinator
 • Besloten kan worden tot een mediationgesprek tussen gast en betrokkene met collega-coördinator als mediator
 • Indien de klacht een materieel of structureel probleem betreft, kan de gast zich wenden tot de coördinator
 • Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk de klacht in te dienen bij IPSO, zodat de klachtencommissie tot een oordeel komt
 • De gast kan zich met een klacht ook rechtstreeks tot de klachtencommissie van IPSO wenden

Interne klachten:

Klacht van een vrijwilliger:

 • In eerste instantie zal de klacht met de direct betrokkene uitgepraat moeten worden
 • Indien dit moeilijk ligt, kan de vrijwilliger zich wenden tot de betreffende coördinator
 • Indien het een klacht over een coördinator betreft, kan de vrijwilliger zich wenden tot een mede-coördinator
 • Indien coördinator en vrijwilliger er niet uitkomen, wordt de klacht met één van de bestuursleden besproken
 • Er kan besloten worden tot een mediationgesprek met de vertrouwenspersoon als mediator

Klacht van een coördinator:

 • In eerste instantie zal de klacht met de direct betrokkene uitgepraat moeten worden
 • Indien het een klacht over een vrijwilliger betreft, kan de coördinator zich wenden tot de betreffende coördinator van deze vrijwilliger
 • Indien het een klacht over een mede-coördinator betreft, kan de coördinator zich met medeweten van een collega-coördinator, wenden tot een bestuurslid
 • Indien het een klacht over een bestuurslid betreft, kan de coördinator zich wenden tot een collega-bestuurslid
 • In alle gevallen kan besloten worden tot een mediationgesprek met de vertrouwenspersoon als mediator

Klacht van een bestuurslid:

 • In eerste instantie zal de klacht met de direct betrokkene uitgepraat moeten worden
 • Indien het een klacht over een vrijwilliger betreft, kan het bestuurslid zich wenden tot de betreffende coördinator van deze vrijwilliger
 • Indien het een klacht over een coördinator betreft, kan het bestuurslid zich wenden tot een collega-bestuurslid
 • Indien het een klacht over een collega-bestuurslid betreft, kan het bestuurslid zich wenden tot een collega-bestuurslid
 • In alle gevallen kan besloten worden tot mediationgesprek met de vertrouwenspersoon als mediator

Indien de klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag, seksueel of op een andere manier intimiderend, dan kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon van het Toon Hermans Huis Ede is:

Sander Reijers

Sander Reijers is te bereiken via vertrouwenspersoon [et] toonhermanshuisede [punt] nl