Overslaan en naar de inhoud gaan

De AVG is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Als u gast bent bij ons inloophuis vragen wij u ook om enkele gegevens met ons te delen. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij uw privacy waarborgen beschrijven wij hier onder.

De volledige tekst en informatie kunt u vinden op onze website onder ‘AVG’.

De plichten van het Toon Hermans Huis Ede

Wanneer u bij ons Toon Hermans Huis staat ingeschreven, mag u er van uitgaan dat uw privé-gegevens ook echt privé blijven.

Door het invullen van het inschrijfformulier hebben we persoonlijke gegevens van u. Wij verwerken deze gegevens in onze database, zodat we u onder andere op de hoogte kunnen houden van de activiteiten van het Toon Hermans Huis. We slaan uw gegevens op in een beveiligde database en daar blijven ze ook. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. We geven uw gegevens nooit door aan derden!

Wat willen we van u weten en waarom?

  • Voor- en achternaam, man/vrouw, zodat we u op de juiste manier kunnen aanspreken.
  • Adres en woonplaats, zodat we weten uit welke delen/wijken onze gasten komen.
  • Telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken indien nodig.
  • E-mailadres, via onze nieuwsbrief en activiteitenagenda’s houden we u op de hoogte.
  • Geboortedatum, zodat we kunnen zien van welke leeftijdsgroep onze gasten zijn.
  • Enkele specifieke vragen zoals: bent u zelf kankerpatiënt? Of  bent u naaste of nabestaande? Zodat we ons aanbod op uw verwachtingen af kunnen stemmen.
  • Bij sommige trainingen is het voor de trainer van belang om iets meer van de achtergrond en/of ziektegeschiedenis van de deelnemer te weten, om zo nodig de training hierop aan te kunnen passen. Indien van toepassing krijgt u hiervoor een specifiek intakeformulier.

Uw rechten als betrokkenen

U hebt de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien u dat wenst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit bij één van de gastvrouwen/heren aangeven of stuur een mail naar info [et] toonhermanshuisede [punt] nl (info[at]toonhermanshuisede[dot]nl). Dit kan ook als u een vraag of een klacht hebt.