Overslaan en naar de inhoud gaan

DonerenHet Toon Hermans Huis Ede is voor het grootste gedeelte aangewezen op financiering uit giften en donaties van instellingen en particulieren en door fondsenwervingsactiviteiten.

Wij nodigen bedrijven, instellingen, serviceclubs, scholen en particulieren graag uit om fondsenwervingsacties op te zetten ten behoeve van het Toon Hermans Huis Ede.

Het bestuur van het Toon Hermans Huis Ede wisselt hierover graag met u van gedachten.

Toon Hermans Huis Ede
Hoflaan 2, 6715 AJ Ede
T: 06 - 22161969
Email: info [et] toonhermanshuisede [punt] nl (info[at]toonhermanshuisede[dot]nl)

Bankrekeningnummer: NL15RABO0105596701
ANBI-nummer: 810941752
KvK-nr: 09130165

U kunt het Toon Hermans Huis Ede op een aantal manieren ondersteunen. Dit kan veelal op een fiscaal voordelige manier, die zowel voor de schenker als voor het inloophuis aantrekkelijk is. Hieronder geven we een indruk van de volgende mogelijkheden:

  • eenmalige schenking
  • periodieke schenking
  • erfstelling
  • legaat
  • sponsering (incidenteel of structureel)

Soort gift

Fiscale aspecten

Eenmalige schenking

U kunt het Toon Hermans Huis Ede ondersteunen met een eenmalige donatie. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL15RABO0105596701 ten name van Stichting Toon Hermans Huis Ede onder vermelding van ‘Eenmalige donatie’. Wij hebben reeds giften mogen ontvangen in de volgende vormen:

  • Cadeaugeld (verjaardag, bruiloft);
  • Waarde kerstpakket;
  • Wenskaartenmailing;
  • Collecte gelden (kerkdienst, uitvaartdienst);

Een eenmalige schenking of gift kan veelal als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als het totaal van schenkingen en giften aan ‘instellingen van nut’, zoals het Toon Hermans Huis Ede, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van het inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot maximaal 52% van de schenking.

Periodieke bijdrage

Met een periodieke schenking geeft u het voortbestaan van het Toon Hermans Huis Ede meer zekerheid. Dit kan door het geven van een bedrag per maand, kwartaal of jaar. U bepaalt uiteraard zelf de hoogte van uw schenking. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL15RABO0105596701 ten name van Stichting Toon Hermans Huis Ede, onder vermelding van ‘periodieke bijdrage’ en de tijdsperiode waarin u de donatie wilt herhalen. Het is ook mogelijk het Toon Hermans Huis Ede te machtigen (periodiek) een bepaald bedrag van uw giro- of bankrekening te laten afschrijven. Wij verzoeken u ons in dat geval een machtiging te verlenen.

Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. De jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met een minimum of een maximum schenkingsbedrag. Wel moet per notariële akte minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag worden geschonken.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het Toon Hermans Huis Ede in een testament tot mede-erfgenaam benoemd. Het inloophuis zal voor een bepaald percentage meedelen in uw nalatenschap. Zij staat dan op gelijke voet met andere erfgenamen.

Het Toon Hermans Huis Ede kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die via het testament zijn toegewezen. Ook over deze verkrijging is slechts 8% successierecht verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in een testament waarmee een bedrag aan een persoon of instelling, zoals het Toon Hermans Huis Ede, wordt nagelaten. Men omschrijft zelf welk deel van de erfenis men wenst na te laten.

Het Toon Hermans Huis Ede kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die via het testament zijn toegewezen. Ook over deze verkrijging is slechts 8% successierecht verschuldigd.

Sponsoring

Deze vorm is vooral geschikt voor bedrijven en instellingen die een bijdrage willen leveren, hetzij in financiële vorm, hetzij in de vorm van goederen of diensten. Hierbij kan ook gedacht worden aan de 'adoptie' van een specifieke activiteit of een project.