Overslaan en naar de inhoud gaan

Verdeeld over Nederland zijn er 75 IPSO inloophuizen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Bij deze huizen werken ruim 4500 vrijwilligers. 

Ze delen allemaal een grote bevlogenheid en passie om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het hervinden van hun veerkracht en om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Ieder inloophuis heeft een uniek karakter. Dit heeft onder andere te maken met de plaats in de zorgketen rondom mensen met kanker (en hun naasten) die een inloophuis inneemt. Sommige inloophuizen, zoals ons Toon Hermans Huis, zetten hun vrijwilligers buiten het inloophuis in, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Deze vrijwilligers bieden tijdens en tussen behandelingen door een luisterend oor of afleiding. Ook geven sommige vrijwilligers voorlichting op scholen of bij werkgevers.

Inloophuizen bieden voor een groot deel informele zorg door de inzet van vrijwilligers. Het is van groot belang dat dit gebeurt op een verantwoorde manier en dat deze informele zorg zo goed mogelijk aansluit op de formele zorg. ‘

Kwaliteit

Kwaliteit borgen we door het creëren van een cultuur van continue kwaliteitszorg bij de inloophuizen en bij brancheorganisatie IPSO. Zo bieden we met elkaar goede en laagdrempelige psychosociale zorg dichtbij huis voor alle kankerpatiënten en naasten in Nederland.

IPSO maakte een animatiefilm over de verschillende vormen van ondersteuning die mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden bij een inloophuis kunnen vinden. Ook wordt ingegaan op de plek in de zorgketen rondom mensen geraakt door kanker die een inloophuis kan innemen.

Bekijk de film hieronder:

Video file