Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Toon Hermans Huis Ede (THHE) is op zoek naar een bevlogen en betrokken:

Algemeen coördinator, met PR en communicatie als aandachtsgebied

Per 1 mei 2023, voor 28 uur per week

Over het THHE

Het Toon Hermans Huis Ede is een inloopcentrum voor mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers. Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen zij bij ons terecht voor diverse vormen van ondersteuning bij hun leven met kanker. Ook mensen die kanker hebben gehad en hun naasten zijn van harte welkom.

Onze gastvrouwen en -heren staan klaar voor onze gasten. Door samen activiteiten te ondernemen, door met elkaar te praten, met elkaar te huilen en te lachen. Door te informeren en te adviseren of door gasten in contact te brengen met andere lotgenoten. Ons motto is: Samen verder.

Onze activiteiten vinden plaats in het inloopcentrum aan de Hoflaan 2 te Ede, in het oncologisch centrum van ziekenhuis De Gelderse Vallei en tuinencomplex de Koekelt. Er is veel samenwerking met andere partijen zoals het ziekenhuis. Het THHE is aangesloten bij IPSO, de landelijke koepel.

Plaats in de organisatie

Als algemeen coördinator werk je samen met de vrijwillige coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor een bepaald aandachtsgebied. De algemeen coördinator heeft de overall verantwoordelijkheid. De algemeen coördinator en de andere coördinatoren vormen samen het managementteam, voor goede afstemming en samenwerking.

De algemeen coördinator valt onder en werkt samen met het bestuur van de Stichting Toon Hermans Huis Ede, dat de eindverantwoordelijkheid heeft en de stichting vertegenwoordigt. De algemeen coördinator is dus de linking pin tussen het bestuur en de coördinatoren.

Wat ga je doen?

Je geeft samen met de andere coördinatoren leiding aan het Toon Hermans Huis Ede. Jij bent verantwoordelijk voor zaken die de hele organisatie betreffen, zoals de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Ook ben je verantwoordelijk voor de PR en de externe en interne communicatie.

Je hebt de volgende taken:

Organisatie

 • Zorgen voor de uitrol van mooie activiteiten voor mensen met kanker, en hun naasten
 • Zorgen voor een goede en veilige sfeer
 • Afstemmen en samenwerken met de vrijwillige coördinatoren, de vergadering van het managementteam organiseren en voorzitten
 • Het bestuur adviseren, informeren en betrekken
 • Organiseren van inkoop, financiële administratie en betalingen, budgetbeheer en controle 

Plannen maken en uitvoeren

 • Samen met alle betrokkenen opstellen van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en jaarverslag, bewaken van en zorgen voor voortgang
 • Kwaliteitsbeleid bewaken, kwaliteitssysteem beheren
 • Vrijwilligersbeleid en scholingsplan opstellen en gezamenlijk tot uitvoering brengen
 • Meedenken over nieuwe projecten en uitdagingen

Extern

 • Contact onderhouden met IPSO, verzorgen IPSO registratie
 • Contacten in de regio onderhouden met andere inloophuizen en het oncologisch netwerk

PR en communicatie

 • Opstellen PR- en communicatieplan, bewaken voortgang en zorgen voor uitvoering daarvan zoals het opstellen van de nieuwsbrief

Over de functie

De functie is voor 28 uur per week, waarvan 24 uur als algemeen coördinator en 4 uur per week ga je aan de slag met PR en communicatie, intern en extern. We volgen de CAO welzijn (schaal 8) en we bieden een salaris van maximaal € 2.342,- bruto per maand, voor 28 uur. De aanstelling is voor de periode van één jaar, met mogelijkheden tot verlenging of een vaste aanstelling.

Zaken als een pensioenregeling, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering en dergelijke zijn vanzelfsprekend ook geregeld.

Wat vragen we van jou?

a. Kennisniveau/kwaliteiten

 • HBO denk- en werknivo
 • Kennis van en ervaring in een coördinerende functie, bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie
 • Ervaring met psychosociale ondersteuning is niet noodzakelijk maar strekt wel tot aanbeveling

b. Eigenschappen/vaardigheden/overig   

 • Beschikken over grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Gestructureerd, flexibel, geduldig, stressbestendig en zelfstandig
 • Beschikken over goede communicatieve en sociale eigenschappen: luisteren en overleggen
 • Goed kunnen samenwerken, in overleg tot oplossingen komen
 • Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten
 • Bij voorkeur wonend in de gemeente Ede of omgeving

Procedure

Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar bram@toonhermanshuisede.nl. De sollicitatietermijn eindigt op 24 februari 2023.

De gesprekken vinden plaats in week 9 en week 10. Ze zijn live, op de locatie van het THHE.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Maarten de Gouw, voorzitter van het THHE, via 06-24204019 of via maartendegouw@hotmail.com

 ---

Ook zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste bestuursleden

Over het THHE

Het Toon Hermans Huis Ede is een inloopcentrum voor mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers. Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen zij bij ons terecht voor diverse vormen van ondersteuning bij hun leven met kanker. Ook mensen die kanker hebben gehad en hun naasten zijn van harte welkom.

Onze gastvrouwen en -heren staan klaar voor onze gasten. Door samen activiteiten te ondernemen, door met elkaar te praten, met elkaar te huilen en te lachen. Door te informeren en te adviseren of door gasten in contact te brengen met lotgenoten. Ons motto is: Samen verder.

Onze activiteiten vinden plaats in het inloopcentrum aan de Hoflaan 2 te Ede, in het oncologisch centrum van ziekenhuis De Gelderse Vallei en tuinencomplex de Koekelt. Er is veel samenwerking met andere partijen zoals het ziekenhuis. Het THHE is aangesloten bij IPSO, de landelijke koepel.

Wat ga je doen?

De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door een team van (vrijwillige en in 2023 ook een betaalde) coördinatoren. Het bestuur bestuurt de organisatie op hoofdlijnen en op enige afstand maar wel met grote betrokkenheid. Een bestuurstaak kost je 8 uur per maand, en je vergadert ongeveer 8-10 keer per jaar. Tussentijds woon je soms een overleg van het coördinatieteam bij, heb je overleg met één van de stakeholders, etc.

Het bestuur werkt in gezamenlijkheid aan het jaarplan, meerjarenbeleidsplan, jaarverslag. Het zorgt voor het aanvragen van subsidie en een gedegen financieel beleid. Ook organiseert het bestuur evaluatiegesprekken met de coördinatoren, en onderhoud het bestuurlijke contacten met stakeholders in Ede en in de regio. Daarnaast is het bestuur aanspreekpunt voor de landelijke koepels van inloophuizen – IPSO.

Wat moet je verder nog weten?

Het THHE bestaat al 15 jaar en voorziet echt in een behoefte van mensen met kanker, en hun naasten. Er is een uitgebreid netwerk en het THHE heeft een goede naam. 2023 is een jaar van grote veranderingen. Zo komt er een betaalde coördinator, wat ook bestuurlijk een nieuw fenomeen is. En er zijn enkele bestuurswisselingen, waardoor een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur mogelijk is. Je kunt dus samen met de andere bestuursleden een aantal zaken nieuw inrichten.

Wat vragen we van jou?

 • bestuurlijke ervaring of interesse
 • affiniteit met inloopcentra en de psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker
 • liefst een netwerk in Ede, Wageningen of de regio
 • beschikken over grote dosis enthousiasme
 • beschikken over goede communicatieve en sociale eigenschappen: luisteren en overleggen
 • goed kunnen samenwerken
 • genoeg tijd voor deze mooie taak

Belangstelling?

Neem dan gerust contact op via info@toonhermanshuisede.nl of via tel. 06-24204019 van Maarten de Gouw. 

---

Algemeen bestuur

 • Maarten de Gouw: voorzitter
 • Miranda Freriks: bestuurslid 
 • Bram Schimmel, penningmeester

Dagelijks bestuur

 • Maarten de Gouw
 • Miranda Freriks

MT

 • Leny Oosterbaan: coördinator
 • Willem Hendriksen: coördinator
 • Ester Wormgoor: coördinator PR en communicatie
 • Ton van Rijswijk: coördinator Oncologisch Centrum ZGV

Vertrouwenspersoon

 • Sander Reijers

Sander Reijers is te bereiken via sander@toonhermanshuisede.nl