Overslaan en naar de inhoud gaan
Van Links naar rechts: bestuursleden Arrien van Prooijen, Eijo Balk, Maarten de Gouw, Bram Schimmel en Miranda Freriks.

In ons bestuur heeft in het afgelopen halfjaar een aantal veranderingen plaatsgevonden. Het bestuur bestaat nu uit:
Maarten de Gouw, voorzitter
Bram Schimmel, penningmeester
Miranda Freriks, bestuurslid

Dit betekent dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van Eijo Balk en Arrien van Prooijen. We bedanken hen uiteraard zeer van harte voor al hun inspanningen en al het goede werk dat ze voor ons Toon Hermans Huis hebben verzet. We zullen ze erg missen! We zijn daarom op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Heb je daarvoor belangstelling, of weet je iemand: wij horen het graag.

Afscheid

En alsof dat nog niet genoeg is, nemen we dit jaar ook afscheid van Regien de Bruyn als coördinator. We kunnen hier niet eens opnoemen wat zij in ruim tien jaar allemaal voor het Toon Hermans Huis heeft gedaan en hoeveel zij heeft betekend.  Het is echt teveel om op te noemen. Ook Regien zullen we zeer missen. Gelukkig hebben we iemand gevonden die een groot deel van de taken van Regien kan en wil overnemen: Willem Hendriksen. Bij velen al bekend, want  hij is al een tijdje actief als vrijwilliger. Willem, succes met deze mooie uitdaging!

We hebben dit en komend jaar bestuurlijk de nodige uitdagingen. We zijn uiteraard vooral waakzaam op de terugkeer van corona, en de gevolgen voor het inloopcentrum en de vrijwilligers en bezoekers.

Stichting Vrienden van

Daarnaast gaan we onze Steunstichting, De Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Ede, inrichten en opstarten. De Stichting krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar langdurige financiële ondersteuning van het Toon Hermans Huis Ede. Dat is hard nodig in een tijd dat alles duurder wordt, maar ook omdat we een aantal zaken verder willen verbeteren, zoals onze bekendheid in Wageningen, samenwerking in de regio, etc. We gaan daarom op zoek naar donateurs (de vrienden) en naar bedrijven en organisaties die ons langdurig willen ondersteunen. Suggesties zijn welkom!

Waar we als bestuur ook over gaan nadenken, en waar we iedereen van harte voor willen uitnodigen om ook over mee te denken, is het teruglopen van het aantal vrijwilligers. Op dit moment valt het nog mee, maar als je de onderzoeken mag geloven, gaan we landelijk zien dat het aantal vrijwilligers overal gaat teruglopen. Een gevolg van de coronacrisis, maar ook van de vergrijzing. Met elkaar zou het goed zijn om na te gaan wat dat gaat betekenen. Stel we hebben structureel 20 vrijwilligers minder, hoe doen we dat dan?  Gaan we iets niet meer doen? Gaan we sommige dingen anders doen? Moeten we helemaal anders gaan werken? Interessante en belangrijke vragen.

Kortom, genoeg te doen!

Maarten de Gouw

Voorzitter Toon Hermans Huis Ede