Activiteitenkalender

Vanaf heden
"Expositie Henrike van de Kraats"
Elke derde vrijdag van de maand
"Kleuren voor volwassenen"
Elke eerste zondag van de maand
"Bakkie Troost"
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
"Tuinieren in onze Toon Tuin"
Elke dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
"Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur"

Nieuws

In verband met het coronavirus is er tot september helaas geen Toon Tivenaars Kinderinloop.

---

De woensdagmiddag bij Toon Tovenaars Kinderinloop is ook in 2019 weer speciaal bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar die geraakt worden door kanker. We organiseren elke week een workshop. We starten om 14.00 uur en om 15.30 uur is het weer afgelopen.

Aanmelden voor een workshop kan via info [at] toonhermanshuisede.nl of 06 22 161 969, maar is niet noodzakelijk.

Onder het kopje activiteiten lees je wat we in 2019 gaan doen.

---------------------------------------------------

De voorstelling Tellen tot Tien is helaas gestopt. Voor meer informatie kunt u mailen naar cees [at] toonhermanshuisede.nl

----------------------------------------------------

Opvoering Tellen tot Tien

Toon Tovenaars Kinderinloop is voornemens een opvoering van 'Tellen tot Tien' te organiseren. In voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar begrijpelijke taal en op een voor deze leeftijdsgroep lichtvoetige manier wordt uitgelegd wat kanker is en in het dagelijks leven teweeg kan brengen wanneer je als kind in jouw directe of indirecte omgeving met deze ziekte in aanraking komt.

Dit alles verwerkt in een verhaal, waarin Tinus, de tovenaarsleerling, het publiek meeneemt in een avontuur dat hij beleeft wanneer hij met gebruik van de toverstaf van Toon Tovenaars kampioen Kleurenspreuken probeert te worden. Uiteraard wordt het stiekem gebruiken van de toverstaf onmiddellijk gestraft. In plaats van kleuren te toveren ziet Tinus tot zijn grote schrik, dat bij de eerste zwaai met de toverstaf de kleuren van Het Inloophuis verdwijnen.

Zonder deze regenboogkleuren kan de deur van Het Inloophuis niet open en kunnen de kinderen die hier graag komen niet naar binnen. Grote paniek …Wat nu… Hoe tovert hij de kleuren weer terug, voordat Toon Tovenaars het merkt? Op advies van de Verteller telt Tinus eerst tot tien en zegt daarna  hardop een spreuk. Hoe het afloopt vertellen we natuurlijk nog niet. Dat kun je zelf komen zien!

In 'Tellen tot Tien' heeft auteur Paul van de Kerkhof getracht de ernst van een ziekte als kanker op een voor kinderen humorvolle en beeldende wijze aan de orde te stellen. Naar onze mening is hij hier goed in geslaagd. Als vrijwilligers van het Toon Hermans Huis Ede worden wij dagelijks geconfronteerd met het feit, dat kanker zeer hoog op de lijst van veel voorkomende ziekten staat en dat vooral ook kinderen in hun nabije omgeving met deze ziekte in aanraking komen. Bovengenoemde redenen zijn de aanleiding dat wij deze toneeluitvoering graag onder uw welwillende aandacht willen brengen.

Wij streven er naar 'Tellen tot Tien' minimaal tien keer ten uitvoer te brengen. Hierbij bestaat voor belangstellende scholen en instellingen de mogelijkheid om de voorstelling speciaal voor hen in ons Toon Hermans Huis op te voeren.

De twee eerste van tien opvoeringen vinden plaats op woensdag 7 en woensdag 14 oktober 2015  in het Toon Hermans Huis Ede, Telefoonweg 124B te Ede. Aanvang 13.30 uur.

De voorstelling is bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, voor volwassenen die de kinderen begeleiden en voor geïnteresseerde volwassenen. Voor deze twee eerste opvoeringen wordt een aantal kinderen gevraagd om in een kinderjury plaats te nemen. Deze kinderjury beoordeelt het toneelstuk. Alle aanwezige kinderen krijgen als herinnering een leuke attentie. De voorstelling wordt afgesloten met een sapje en iets lekkers voor de kinderen en thee/koffie voor de volwassenen.

De kinderen worden ook in de gelegenheid gesteld om op een kunstzinnige manier (tekening, verhaaltje, gedichtje) uiting te geven aan hoe ze het verhaal/toneelstuk  hebben beleefd. Bijwonen van een voorstelling van 'Tellen tot Tien' is voor kinderen én volwassenen gratis. Ook aan een opvoering op uw school of in uw instelling zijn geen kosten verbonden.

Scholen of instellingen die belangstelling hebben om deze voorstelling bij te wonen kunnen contact opennemen via info [at] toonhermanshuisede.nl

Jij/ u kunt zich natuurlijk ook rechtstreeks aanmelden. Je/u bent van harte welkom!

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Toon Tovenaars bij open dag ZGV: 21 maart 2015

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zet zaterdag 21 maart de deuren open voor een kijkje achter de schermen. Maar liefst veertig verschillende afdelingen en poliklinieken presenteren zich en natuurlijk kunt u vragen stellen aan professionals. Voor het eerst is het nieuwe Oncologisch Centrum open voor bezoekers en kunt u de nieuwe dagbehandeling oncologie bezichtigen. Ook de Radiotherapiegroep opent haar deuren. Zij geven radiotherapiebehandelingen aan patiënten met kanker en laten zien hoe dat verloopt. Ook ons Toon Hermans Huis is deze dag in het Oncologisch Centrum vertegenwoordigd, evenals Toon Tovenaars, onze kinderinloop. U krijgt deze dag informatie over de activiteiten van ons inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten en teken en schilderclub Lijn en Kleur presenteert zich. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Voor meer informatie: info [at] toonhermanshuisede.nl of 06-22161969

----------------------------------------------------

Overhandiging Kunstwerk 'Samenhang': 18 maart 2015

Tijdens Festival Pure Passie, een evenement dat tijdens de Heideweek plaatsvond in het kader van Ede, Hoofdstad van de Smaak, hebben de bezoekers van dit festival op paneeltjes van 10 x 10 cm schilderijtjes gemaakt. Al deze kleurige, vrolijk ogende kunstwerkjes zijn daarna tot één samenhangend geheel gemaakt. Wij, Het Toon Hermans Huis Ede, zijn uitgekozen om dit speciale kunstwerk aan de muur te mogen hangen. Vandaag was het zover en heeft de organisatie van Pure Passie het kunstwerk met de titel 'Samenhang' aan ons uitgereikt. Het heeft een plekje gekregen bij Toon Tovenaars Kinderinloop. Lily Prummel: "Het kunstwerk bestaat uit zeven panelen die ieder weer uit zeven schilderijtjes bestaan. Om de titel "Samenhang' uit te beelden hebben onze coördinatoren ieder één paneeltje uitgekozen en ophangen. Kim, Bas en Nick, drie kinderen die Toon Tovenaars regelmatig bezoeken, vertegenwoordigden onze gasten en mochten ook een paneel ophangen."

Henny, Ellen, Yvonne, Jantina en Ellen; wij bedanken jullie hartelijk voor dit vrolijke kunstwerk. 

Het kunstwerk 'Samenhang' is te bewonderen tijdens onze openingstijden op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur en iedere eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Een kleine fotoimspressie van deze gezellige middag

      

 

-----------------------------------------------------

Open dag Toon Tovenaars Kinderinloop: 7 februari 2015

  

----------------------------------------------------

Vrijwilligersbanenmarkt: 15 oktober 2014

 

Ons Toon Hermans Huis Ede staat op woensdag 15 oktober aanstaande met een stand op de Vrijwilligersbanenmarkt, welke wordt georganiseerd door De Medewerker. www.demedewerker.nl Dit evenement vindt plaats in het Raadhuis van Ede van 18.30 uur tot 21.00 uur.

 

De aanwezige coördinatoren vertellen u graag over hoe zij het werken als vrijwilliger in een instelling als het Toon Hermans Huis Ede ervaren. Ook zijn zij in staat u alle informatie te verschaffen over het Oncologisch Centrum in Ziekenhuis Gelderse Vallei en over Toon Tovenaars Kinderinloop, beide zijn een onderdeel van het Toon Hermans Huis Ede.

 

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk, waarbij u voor een speciale doelgroep in de leeftijdcategorie van jong tot oud op vele manieren heel veel kunt betekenen, bezoekt u dan onze stand op de Vrijwilligersbanenmarkt. Onze stand is herkenbaar aan de banner met het Toon Hermans Huis Ede-logo.

-----------------------------------------------

Open dag van Toon Tovenaars Kinderinloop: 1 februari 2014

 

 

--------------------------------------------------------------------

Opname Omroep Gelderland bij Toon Tovenaars: oktober 2013

Begin oktober 2013 is het Toon Hermans Huis Ede door Omroep Gelderland benaderd om mee te werken aan een programma, waarin ons Inloophuis in de schijnwerpers zal worden gezet. Bij de vraag of ik vanuit Toon Tovenaars Kinderinloop een jonge bezoeker ken, die eventueel aan dit programma wil  meewerken, komt onmiddellijk het beeld van Björn bij mij naar boven. Björn is een jongen van 14 jaar, die al geruime tijd regelmatig de woensdagmiddagen van Toon Tovenaars Kinderinloop bezoekt.

Het bijzondere bij deze bezoeken is, dat Björn op deze middagen altijd vergezeld wordt door zijn opa. In het gesprek, dat ik bij onze eerste ontmoeting met Björn heb, vertelt hij over de hechte band, die hij en zijn opa sinds zijn jeugd met elkaar hebben.  Bij Opa is een vorm van kanker gediagnosticeerd, die de terminale fase heeft bereikt. Voor Björn is de wetenschap, dat zijn opa gaat sterven, maar vooral ook de onzekerheid van het moment waarop dit kan gebeuren, moeilijk en bijna onhoudbaar om mee te leven. Dit is de reden, dat zijn moeder in gezelschap van beide grootouders op een woensdagmiddag met Björn bij het Toon Hermans Huis aanklopt.

Björn heeft één grote wens: nog heel veel met zijn opa kunnen doen in de tijd, die ze samen nog hebben. Die middag hebben Björn en Opa op één blad papier samen aan een schildering gewerkt. Zonder veel woorden is er gewerkt. Respectvol voor wat de ander heeft geschilderd, maar ook niet bang om met penseel en verf  in elkaars werk te komen en hierin veranderingen aan te brengen. Het kleurrijke eindresultaat is al even mooi als het gevoel, dat ik heb mogen ervaren: harmonisch en sereen. De vraag of ik vanuit Toon Tovenaars iemand ken, die aan het programma van Omroep Gelderland kan meewerken, heb ik met “Ja, Björn en Opa”  kunnen beantwoorden.

Deze spontane reactie heeft tot gevolg, dat ik als contactpersoon van het Toon Hermans Huis mag fungeren en contact zal gaan opnemen met Omroep Gelderland.  Uit wat mij verteld is over het programma, heb ik opgemaakt, dat met gasten, die het Toon Hermans Huis Ede bezoeken een vraaggesprek zal worden opgenomen. Maar hoe anders is de  uiteindelijke bedoeling van Omroep Gelderland, als Saskia, de redactiemedewerkster, mij uitlegt wat het programma inhoudt. Het blijkt namelijk te gaan om het televisieprogramma “Een goede buur”. In dit programma probeert presentatrice Angelique de liefste wens van de hoofdpersoon met behulp  van buren mogelijk te maken.

In ons eerste contact heb  ik Saskia het verhaal van Björn en zijn opa verteld. Niet alleen enthousiast, maar vooral zeer ontroerd heeft zij geluisterd. De redactievergadering, die een paar dagen later zal plaatsvinden, heeft ze niet afgewacht, want  meteen de volgende dag belt  ze mij om door te geven, dat Omroep Gelderland graag over en met Björn en Opa opnames wil maken voor het programma “Een goede buur” en dat de opname binnen een week zal gaan plaatsvinden. Aan mij nu de taak aan de slag te gaan om alle voorbereidende zaken, die  hier in Ede ten behoeve van het programma nodig zijn, te regelen.

De toestemming van de ouders om Björn aan het programma te laten meewerken heb ik toen al gekregen en ook Björn en Opa hebben op mijn vraag of ze mee willen werken aan het programma  positief gereageerd. Een hele avond heb ik met Björn, zijn ouders en broer Leon gebrainstormd. Gezamenlijk is bekeken en besproken wat hij, Björn, nog samen met Opa wil gaan doen en op welke wijze  hij deze wensen graag gerealiseerd wil zien. Met een voor alle partijen voldaan gevoel heb ik die avond van het gezin afscheid genomen.

Overtuigd dat de makers van het programma hier zeker een keuze uit kunnen maken, heb ik het lijstje met wensen de dag daarop naar Saskia gemaild.  In het programma zullen Björn en Opa samen de hoofdrol gaan vervullen. Ook is het de uitdrukkelijke eis van Björn, dat er naast opnames bij hem thuis ook een gesprek met hem in het Toon Hermans Huis en Toon Tovenaars zal gaan plaatsvinden. Dit is door  hem die avond een aantal keren genoemd. Dit onderdeel wil hij per se in het programma hebben, omdat hij andere jongeren, die net als hij met kanker in aanraking zijn gekomen, graag op het Toon Hermans Huis wil attenderen. Hem hebben de bezoekjes op woensdagmiddag veel goed gedaan. De daarop volgende dagen is er tussen Saskia en mij veelvuldig telefonisch en per e-mail contact geweest. Als afsluiting van de voorbereidende werkzaamheden is  zij zelf vlak voor de opname naar Ede gekomen om persoonlijk met Björn, Opa en de andere gezinsleden kennis te maken.

De opname voor het programma “Een goede buur”  heeft 2 dagen in beslag genomen. Zoals Björn het heeft gewild, is op de eerste opnamedag de hele televisieploeg naar het Toon Hermans Huis Ede gekomen, waar het gesprek met Björn is opgenomen. In het programma ”Een goede buur”, dat op 27 oktober 2013 is uitgezonden, vertelt hij op een zelfverzekerde en lovende manier over “ons” huis. Met trots houdt hij het 3-luik, dat hij samen met Opa kort voor de opname bij Toon Tovenaars  heeft geschilderd, voor de camera. Met ontroering heb ik naar de uitzending gekeken en naar mijn mening is het  presentatrice Angelique uitstekend gelukt in het programma de hechte en vooral liefdevolle band tussen grootvader en kleinzoon zowel zichtbaar als voelbaar te maken.

Lily Prummel, coördinator Toon Tovenaars Kinderinloop

-------------------------------------------------------------------

Open dag Toon Tovenaars Kinderinloop: augustus 2013

 

 

--------------------------------------------------------------------

De muurschilderingen van Toon Tovenaars worden gemaakt: juni 2012