Overslaan en naar de inhoud gaan

Informele zorg, zoals de zorg die wij aan onze gasten bieden, gaat een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Omdat deze vorm van ondersteuning echt een verschil kan maken voor patiënten, naasten en nabestaanden, is het belangrijk dat deze zorg van goede kwaliteit is. Daarom heeft IPSO, onze brancheorganisatie, het kwaliteitsprogramma in het leven geroepen.

“Begin 2021 is IPSO gestart met de pilot kwaliteitsverbetering. 15 inloophuizen werken mee aan het zichtbaar maken, verbeteren en borgen van kwaliteit in de dagelijkse praktijk van de inloophuizen”, vertelt Johanna Kasperkovitz, programmamanager samenwerking en kwaliteit bij IPSO.  “Alle inloophuizen maken een eigen kwaliteitspresentatie. De eerste twee presentaties zijn nu te vinden op de pagina’s van het Toon Hermans Huis Ede en Patio Rotterdam. Met deze presentaties kan aan vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers glashelder duidelijk worden gemaakt hoe een inloophuis kwaliteit vormgeeft. Bovendien heeft een gast, of het nou een patiënt, naaste of nabestaande is, gewoon recht op kwaliteit als hij of zij een inloophuis bezoekt. De standaard moet goed zijn.”

Kwaliteit in de dagelijkse praktijk is samengevat in 9 punten:

1. We weten en kunnen heel helder vertellen wat wij als inloophuis wel doen en wat niet.

2. Op alle niveaus van de organisatie weet iedereen wat dit inloophuis wel doet en wat niet.

3. Voor alles wat wij doen zijn de mensen gekwalificeerd.

4. Door de hele organisatie heen wordt geborgd dat alles wat we doen goed gedaan wordt. En dat datgene, waarvoor gekozen is om het niet te doen, daadwerkelijk niet gedaan wordt.

5. We kunnen uitleggen hoe de kwaliteit geborgd wordt en iedereen in de organisatie weet dat dit zo gaat.

6. Het is voor iedereen duidelijk wat te doen als er een vraag of situatie is die valt binnen datgene wat wij als inloophuis niet doen

7. Het is voor gasten zichtbaar en duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten in dit inloophuis.

8. Het is voor (potentiële) samenwerkingspartners zichtbaar en duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten in dit inloophuis.

9.   Als zich nieuwe kansen aandienen, gaan we na of dit valt binnen de dingen die ons inloophuis wél wil doen. Als dit nog niet het geval is, maar we willen wel in deze richting uitbreiden, doorlopen we de punten 1 tot en met 8 opnieuw.

Inmiddels is een tweede werkgroep van 6 inloophuizen gestart met het maken van presentaties om de kwaliteit zichtbaar te maken.  Er  wordt naar gestreefd dat alle 75 IPSO inloophuizen zich binnen twee jaar landelijk kunnen presenteren.

Onze presentatie is hier te downloaden.

De al eerder vastgestelde basisset kwaliteitscriteria die voorwaarde zijn voor een IPSO-lidmaatschap vindt u hier.