Overslaan en naar de inhoud gaan
Kwaliteitsdenken én doen is van en voor ons allemaal!

Ons Toon Hermans Huis Ede is een van de 75 inloophuizen in Nederland. Al deze huizen zijn aangesloten bij brancheorganisatie IPSO.

Nog één keer samen de Mont Ventoux op!

John Hermeling en zijn vriendin Diny Hutten vertrekken begin augustus vanuit Nederland naar de top van de Mont Ventoux.

Geen uitgiftepunt BreiBoezem meer

Stichting BreiBoezem is gestopt met  het aanbieden van BreiBoezems via uitgiftepunten. Voortaan wordt de  gebreide borstprothese alleen nog  met de post bezorgd.

In dierbare herinnering Cees van den Heijkant

In ons  Toon Hermans Huis hebben wij afscheid moeten nemen van onze coördinator bedrijfsvoering Cees van den Heijkant.

Onderzoek naar mantelzorgers en hun netwerk

Wij, vijf studenten van de Wageningen Universiteit, doen onderzoek naar mantelzorgers (25-65 jaar oud) en hun netwerk. Dit gebeurt in samenwerking met Malkander-Ede. Voor ons onderzoek hebben we een enquête ontwikkeld voor mensen in het netwerk van de mantelzorger. 

Deze enquête bestaat uit 19 vragen en duurt vijf tot tien minuten. Uw gegevens blijven anoniem en zullen vertrouwelijk worden behandeld. De resultaten van deze survey kunnen gebruikt worden in een rapportage. 

Partners van (ex-)kankerpatiënten voor deelname aan onderzoek gezocht!

Doel van het onderzoek:

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 118.500 mensen kanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het hebben van kanker een grote impact heeft op het leven van (ex-)kankerpatiënten. Er is echter veel minder bekend over de gevolgen op werk en gezondheid voor de partners van (ex-) kankerpatiënten. Wij willen in dit onderzoek hierover met u in gesprek gaan. We gaan dieper in op wat de diagnose van uw partner voor invloed heeft (gehad) op uw gezondheid en uw werk.
Wie kan er deelnemen?

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (Netwerk PZGV) is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei. Het Netwerk is ontwikkeld om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Abonneer op