Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons Toon Hermans Huis Ede is een van de 75 inloophuizen in Nederland. Al deze huizen zijn aangesloten bij brancheorganisatie IPSO. Zij behartigen onze belangen landelijk, ondersteunen de inloophuizen op allerlei gebied en verzorgen de trainingen voor de vrijwilligers. 

Begin 2021 is IPSO gestart met een pilot kwaliteitsverbetering inloophuizen. Wij hebben ons inloophuis aangemeld om hieraan mee te doen. De afgelopen maanden hebben wij, bestuur en coördinatoren, ons gebogen over de volgende vragen:

· Waar staan wij voor in ons Toon Hermans Huis Ede ? Wat doen wij en wat niet?

· Hoe realiseren wij, bestuur, coördinatoren en vrijwilligers, dit samen en hoe kunnen we dit steeds beter doen?

· Hoe communiceren wij ons kwaliteitsbeleid zowel intern als extern?

· Hoe gaan wij, bestuur, coördinatoren, vrijwilligers en gasten, steeds met elkaar in gesprek om te kijken of wij nog steeds het juiste doen?

Met elkaar hebben we niet alleen nagedacht over hoe wij kwaliteit nú kunnen invullen, maar ook wat we zouden willen veranderen en/of willen toevoegen.

Een paar zaken willen we alvast noemen. Aan de driedaagse training van IPSO voor nieuwe vrijwilligers voegen we een vierde dagdeel toe waarin we willen inzoomen op ons eigen Toon Hermans Huis. Waar staan we voor, wat doen we en hoe doen we dat? Voor vrijwilligers die al langer bij ons werkzaam zijn, gaan we nascholingsbijeenkomsten organiseren over diverse onderwerpen. Uiteraard bepalen we de thema’s in overleg.  Een ander belangrijk besluit dat door ons bestuur is genomen, is dat eind van dit jaar álle vrijwilligers over een Verklaring Omtrent Gedrag beschikken.

Zo gauw het weer mag, zullen we een aantal lunchbijeenkomsten organiseren om alle vrijwilligers te informeren en met elkaar bespreken wat dit betekent voor ons werk in het inloophuis, in onze Toon Tuin en in het Oncologisch Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Inmiddels is het kwaliteitsbeleid beschreven en vastgesteld door het bestuur. We hebben een presentatie gemaakt waarin we ons kwaliteitsbeleid in 9 punten presenteren. Deze presentatie is te vinden op onze website.