Overslaan en naar de inhoud gaan
Toon Hermans Huis Ede

Donderdag 7 januari brachten fractievoorzitter van de ChristenUnie Ede Cora Otter en raadslid Dirjanne van Drongelen een bezoek aan ons Toon Hermans Huis. 

Cora Otter maakte een verslag:

Landelijk zijn er 80 inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker, eentje daarvan staat inmiddels 10 jaar in Ede. Meer dan 70 vrijwilligers zetten zich vanuit dat Toon Hermans Huis dagelijks in voor 'mensen die geraakt zijn door kanker'. Tijd voor onze fractie om te horen hoe en waarom zij dit doen.

We hebben een afspraak met dhr. Eijo Balk, lid van het bestuur en mw. Regien de Bruyn, coördinator van het Inloophuis. Het Toon Hermans Huis in Ede organiseert veel activiteiten en zij vertellen er vol passie over:

  • In het Oncologisch Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn ieder dagdeel 2 vrijwilligers te vinden. Om een luisterend oor te bieden, de weg te wijzen of iemand even gezelschap te bieden tijdens een behandeling. 50 vrijwilligers draaien mee in dit rooster.
  • Activiteiten voor kinderen, die bijv. een (groot-)ouder hebben met kanker. In het inloophuis kunnen zij creatief bezig zijn en als ze willen hun verhaal kwijt. Inloopmiddagen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag voor ieder die daar behoefte aan heeft.
  • 20 vrijwilligers bieden een luisterend oor, voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met kanker. Erover praten mag, maar hoeft niet.
  • Elke 1e zondag van de maand 'Bakkie Troost'. Ontmoeting voor wie daar behoefte aan heeft.
  • Creatieve workshops.
  • Thema-avonden over onderwerpen die met kanker te maken hebben, zoals verwerking, voeding bij kanker enz.

De grote  inzet van vrijwilligers en de uitbereiding van het Oncologisch Centrum vraagt ook steeds weer om nieuwe vrijwilligers. Om die te bereiken staat het Toon Herman Huis op de banenmarkt van Malkander, op zomermarkten enz. De coördinator heeft met ieder die zich daarvoor aanmeldt een gesprek. Om duidelijk te maken wat er van een vrijwilliger verwacht wordt, maar ook om te kijken of iemand het aankan. Soms is de aanwezigheid van kanker of het verlies van een geliefde nog te vers om als vrijwilliger te kunnen functioneren. Iedere vrijwilliger volgt een 3-daagse cursus en gaat pas daarna aan de slag. In intervisiegroepjes kunnen vrijwilligers hun ervaringen bespreken.

Het Toon Hermans Huis heeft geen vaste inkomsten, maar de activiteiten kosten wel geld. De huur van het pand op een 1e verdieping aan de Telefoonweg  is de grootste kostenpost, en met de aantrekkende economie is de kans reëel dat de huur gaat stijgen. De wens is aanwezig om een pand te hebben met diverse ruimtes, zodat er makkelijker activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden. Een pand wat toegankelijker is en waar makkelijker geparkeerd kan worden. Waar ook gekookt kan worden, omdat voeding bij kanker een belangrijk thema is.

Juist gisteren kreeg het Toon Hermans Huis een cheque t.w.v. 1787,50 euro als opbrengst van taxus-snoeisel. Er is een kerkelijke gemeente in Ede die ieder jaar een keer collecteert, de Rotary heeft wel eens een actie en ook particulieren of bedrijven geven regelmatig een gift of goederen. Maar structurele inkomsten zijn er niet. Vanwege de toenemende vraag naar de inzet van het Toon Hermans Huis zou het mooi zijn als de gemeente Ede ook iets zou kunnen betekenen. Daarom gaan vertegenwoordigers van het Toon Hermans Huis daarover het gesprek aan met wethouder Ligtelijn.

Cora Otter,

Fractievoorzitter ChristenUnie Ede